Aj vďaka Vám patrí BANCHEM, s.r.o. medzi 1,3% bonitných firiem na Slovensku!


Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a.s. a Národné informačné stredisko Slovenskej republiky, a.s. vyvinuli hodnotiaci model zameraný na bonitu komerčných subjektov pôsobiacich na území Slovenskej republiky.

Z celkového počtu 681 156 hodnotených subjektov podnikajúcich na území SR vyhovelo náročným kritériám hodnotenia len 1,3% podnikov.

Bonitný model odráža odhad pravdepodobnosti a potreby prevencie pred platobnou neschopnosťou s ohľadom na hlavné problémy a potencionálne zdroje rizík, na ktoré môžu vplývať faktory ako nízka kapitálová základňa, vykazované ročné straty, nedostatok zabezpečenia, krátka existencia finančnej histórie, nedostatočná likvidita, zmeny v odbytovom zabezpečení, platobná morálka a ďalšie.

Bonitný model je nástrojom pre porovnávanie bonity podnikov v rámci celej SR a umožňuje jemnejšiu diferenciáciu v hodnotení, čo výraznejšie prispieva k rozlíšeniu výšky kreditného rizika medzi jednotlivými hodnotenými podnikmi. Má presnú a systémovú metodiku zohľadňujúcu všetky relevantné faktory ovplyvňujúce bonitu podniku, ktorá je overovaná na základe indexov a to v priebehu času a pre jednotlivé segmenty trhu.

Ďakujeme Vám za spoluprácu! Spolu dokážeme viac.

banchem pecat