Slovenskú republiku v dňoch 12. - 15. septembra 2021 navštívil Svätý Otec pápež František.

Pri tejto príležitosti sme boli oslovení kanceláriou prezidenta Slovenskej republiky s prosbou o poskytnutie daru. Poskytli sme rôzne dezinfekčné prípravky, čím sme prispeli k podpore Vatikánskej komisie pre Covid-19 a fond pápežských misijných diel, cez ktoré je financovaný boj s pandémiou v chudobnejších štátoch v Afrike, Ázii, Latinskej Amerike a Oceánii. Organizácia rovnako pomáha aj ľuďom bez domova a iným marginalizovaným skupinám.

Teší nás, že sme mali možnosť prispieť k dobrému dojmu a úspechu cesty pápeža Františka a jeho sprievodu na viacerých miestach Slovenska.

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky nám vyjadrila vďaku za poskytnutý dar a my sme radi, že sa nám opäť sa potvrdilo, že to čo robíme srdcom, má zmysel.

 

 

prpo

po2